Velkommen til Danske Museers hjemmeside. Tidsskriftet udgives af Museumstjenesten og udkommer 4 gange årligt. Formålet med tidsskriftet er at være et debatskabende og orienterende medie, der er medvirkende til at udbrede kendskabet til den danske kulturarv, museernes egenart og arbejdsvilkår. Alle er velkomne til at sende artikler til Danske Museer.  
 
Indhold 2015/4
 
  Lige for loven?
Line Hjorth Christensen  [læs lederen]
 
 

En galease i Boulogneskoven
Søren Kjørup

 
  Sea War Museum i Thyborøn
Eskild Bjerre Laursen

 
 

Icom set indefra
Merete Ipsen

 
 

Skandinavisk Museumsforbund fylder 100 år
Inge Adriansen

 
 

Samlinger på kulturhistoriske museer og arkiver
Janne Laursen

 
 

BIMUS - når museum og bibliotek vil mere end blot samarbejde
Iben Bækkelund Jagd og Peter Høybye

 
 

Uddannelsesrum - pædagoguddannelsen og museerne
Anna Back Larsen, Tine Seligmann, Trine Hyllested

 
 

Spot On! Engelske plakater fra mellemkrigsårene
Erik Meistrup

 
  Perspective - nyt digitalt kunsttidsskrift
Miriam Watts, Pernille Nissen Feldt, Peter Nørgaard Larsen

 
 

STAY - når samtidskunsten flytter i fængsel
Julie Horne Møller

   
  Nye bøger    
  Udstillinger