Danske Museer er et selvstændigt tidsskrift om museernes egenart og aktuelle arbejdsvilkår. Danske Museer har til formål at give et indblik i museumsfaglige emner og at debattere, reflektere og skabe forståelse for museernes mangfoldighed og relationer til det øvrige samfund. Artikler i Danske Museer spænder fra debat og kritik til analyse og argumenteret oplysning om museets aktiviteter, hverdag og vilkår med bidrag fra museernes egne ansatte, ledelse, bestyrelser og fra enhver anden med faglig interesse og engagement i museerne. Danske Museer udgives 5 gange årligt af den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond.

 
 
Indhold 2016/2
 
  Kunst og venskab
Line Hjorth Christensen  [læs lederen]
 
 

Olsen-Banden bryder murene ned
Brian Wiborg

 
 

Film i etnologisk forskning og formidling
Elisabeth Colding

 
 

PURE: Registrér din forskning
Miriam Watts, Peter Nørgaard Larsen,Karen Marie Iversen

 
 

Tove Borre: Sikken et dejligt liv jeg har haft
Annesofie Becker

 
 

Best practice i bevaringsarbejdet
- fra kortlægning til strategi
Birgit Wilster Hansen og Pia Lyngberg-Larsen

 
 

Se litteraturen!
Anders Ehlers Dam

 
 

I belong to the world - H.C. Andersen i Seoul
Ejnar Stig Askgaard, Eskild Bjerre Laursen og Jaekyung Lee

 
 

Museum og folkeskole - hånd i hånd
Mette Boritz og Mette Byriel-Thygesen

 
  Trap Danmark version 6.0
Niels Elers Koch
   
  Udstillinger    
  Nye bøger og andre publikationer